Wprowadzenie do Koncepcji Bezpieczeństwa Społecznego

Niniejszy artykuł jest wstępem do Koncepcji Bezpieczeństwa Społecznego, która daje możliwość zrozumienia, dlaczego jesteśmy szczęśliwi bądź nieszczęśliwi, radośni lub chorzy, dlaczego niektórym się powodzi, a innym nie, oraz jak na to wpłynąć. Udziela odpowiedzi na pytania: co jest dobre a co złe, co to wstyd i sumienie, czym jest intuicja i dlaczego niektórzy przysłuchują jej się, podczas gdy inni postanawiają ignorować jej głos, oraz na ile trudno zmienić swoje życie i dalsze losy.

kob_simvol

Koncepcja Bezpieczeństwa Społecznego to także system poglądów na bieżący porządek świata. Dzięki swojej teorii zarządzania oraz przez rozpatrywanie ewolucji biosfery i ludzkości, globalnego procesu historycznego, ekonomii, filozofii, socjologii i wielu innych nauk daje rozumienie procesów toczących się we współczesnym świecie, źródeł globalnego kryzysu systemowego na naszej planecie i pokazuje drogę przejścia całej ludzkości (w tym każdej jednostki osobiście) na ścieżkę bezkryzysowego, harmonijnego rozwoju w zgodzie z prawami natury (wszechświata, biosfery itd.).

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że współczesna cywilizacja nagromadziła masę problemów, związanych nie tylko z czynnikami biosferycznymi i ekologicznymi – w sferze społecznej również ciężko dopatrzyć się pomyślności. Sęk tkwi nie tylko w czyjejś osobistej odpowiedzialności za gnębienie biosfery i ludzkości, ale także w bezczynności całej reszty.

kak_manyautsya_ludiZastrzeżenia typu: „Cóż ja jeden mogę zdziałać?”, brzmiące z ust milionów osób, lub „Niech rząd zrobi tak, żeby wszystkim było dobrze” nie pomagają rozwiązać problemu; pokazują tylko, że jednostka tłumacząca się w podobny sposób właściwie zgadza się z istniejącym stanem rzeczy – godzi się na to, żeby nią kierowano, żeby jakaś „elita” żyła lepiej od niej bez szczególnych powodów lub zasług, godzi się z brakiem rozumienia czegokolwiek w życiu społeczeństwa, jak gdyby jej osobiste życie nie zależało od życia całej ludzkości. Jednak tak nie jest. Tylko my sami, a nie ktoś inny, odpowiadamy przed naszymi dziećmi i wnukami za swój kraj, własny los oraz za całą ludzkość. Nic nie dzieje się samo przez się, a dobra wola nie istnieje w odosobnieniu od ludzi, którzy są jej ucieleśnieniem. Każdy wybiera sam, czy jest Człowiekiem albo bezwolną istotą.

Zwolennicy Koncepcji dążą do uzyskania Człowieczeństwa, nawołując pozostałych do przyłączenia się do nich.

Co może zaoferować Koncepcja Bezpieczeństwa Społecznego?

  • Rozumienie prawdziwych wartości życiowych, określenie sposobów ich osiągnięcia, uzyskanie możliwości pełnej realizacji własnego potencjału ludzkiego, szczęścia i satysfakcji życiowej.

Można nauczyć się wyznaczania własnych celów, określania konkretnych działań do ich urzeczywistnienia, prognozowania rezultatów, opierając się na teorii zarządzania. Dzięki zrozumieniu związków przyczynowo-skutkowych oraz modelowaniu nurtu wydarzeń można pokierować swoim życiem, myślami i postępkami.

  • Samokształcenie się jako kompleksowej i harmonijnej osobowości.

Można nauczyć się rozpoznawania i wybiórczego przesiewania negatywnego oddziaływania, które codziennie dotyka współczesnego człowieka, przede wszystkich ze strony mediów, sieci społecznościowych, organizacji społecznych, sfery „kulturowej” oraz konkretnych osób. Wyzwolić się z oków dogmatów i uprzedzeń, blokujących twórczą i psychiczną działalność jednostki, poprzez zrewidowanie treści przejętych z kultury oraz świadome samokształcenie. Samodzielnie zorientować się, jakie procesy polityczne i gospodarcze w rzeczywistości przebiegają w każdym kraju oraz w czyich interesach. Wyzbyć się narzuconych iluzji względem genezy i celów trwających procesów społecznych, samodzielnie wyrobić sobie własny, uzasadniony punkt widzenia oraz uodpornić się na manipulacje z zewnątrz.

  • Możliwość przemiany otaczającego nas świata: pomocy swoim krewnym i bliskim w rozwiązaniu ich problemów, pomocy własnemu krajowi i całemu społeczeństwu stać się lepszym.

Można nabyć pewności siebie i wiary we własne siły, w możliwości dokonania zmian, przekonując się w praktyce o wpływie swojego skorygowanego światopoglądu na zmianę nurtu wydarzeń życiowych w lepszą stronę. Dostrzec źródła bieżących problemów własnej rodziny, bliskich, kolegów, państwa i społeczeństwa, zrozumieć sposoby ich rozwiązania. Pojąć, że „bycie człowiekiem” oznacza między innymi bycie społecznie pożytecznym, wnosząc własny wkład w kształtowanie szczęśliwego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Nikt oprócz nas, żyjących dziś, tu i teraz, nie zdoła zmienić naszego świata na lepsze. Każdy z nas ponosi przed kolejnymi generacjami osobistą odpowiedzialność za los kraju, świata i całej ludzkości.

Z celami Koncepcji Bezpieczeństwa Społecznego można zapoznać się m.in. na poniższym filmiku (z napisami):

Jeszcze kilka faktów

  • W Koncepcji Bezpieczeństwa Społecznego nie ma bezwzględnych dogmatów ani bezpodstawnych idei, podobnie jak zakazów samodzielnego myślenia. Podstawowa zasada dla zgłębiających materiały brzmi: nie zdawać się na autorytet kolektywu autorskiego i niczemu z góry nie wierzyć. Wszelka treść, z jaką zapozna się czytelnik lub słuchacz, powinna zostać przepuszczona przez własne światopoglądowe sito i być samodzielnie przemyślana. Tylko to, co pozostanie po takiej weryfikacji, powinno stać się drogowskazem w życiu oraz wyjściowym punktem orientacyjnym dla dalszych działań.

  • Wszystkie materiały Koncepcji Bezpieczeństwa Społecznego można znaleźć w otwartym dostępie w Sieci, całkowicie za darmo: książki, wykłady, audycje dostępne są każdemu władającemu językiem rosyjskim. W Koncepcji nie ma hermetycznych ani ezoterycznych informacji przeznaczonych dla wybranych.

  • Koncepcja Bezpieczeństwa Społecznego ma setki tysięcy zwolenników, przeważnie na terenie Rosji oraz pozostałych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Na rozwój i promocję idei nie przeznacza się żadnych pieniędzy – informacje szerzą osoby obeznane z Koncepcją, które rozumieją ważność ich przekazu nie tylko dla bliskich i znajomych, ale także dla przysłowiowego „miasta i świata”.

  • Koncepcja Bezpieczeństwa Społecznego jest w chwili obecnej jedynym oficjalnym planem organizacji życia, który przeszedł tryb przesłuchań parlamentarnych w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej, a na podstawie opinii specjalistów, wydanych dnia 28 listopada 1995 roku, został zatwierdzony przez organ najwyższej władzy ustawodawczej Rosji.

  • Na podstawie materiałów Koncepcji na wielu uczelniach wyższych organizowane są kursy nauczania. Lektorzy Koncepcji Bezpieczeństwa Społecznego regularnie występują przed różną publicznością: od oficerów służb specjalnych do uczestników zlotów młodzieżowych. Przedstawiciele kolektywu autorskiego regularnie przemawiają także na dużych forach międzynarodowych w różnych krajach, rozprzestrzeniając informacje wśród działaczy o wysokich rangach państwowych.

  • W 1998 roku Włodzimierz Putin, zajmujący natenczas fotel szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa, został zapoznany z materiałami Koncepcji i wydał odpowiednim strukturom polecenie przestudiowania podejmowanych w nich kwestii.

  • W 2013 roku już jako prezydent Rosji podpisał dokument o identycznej nazwie „Koncepcja Bezpieczeństwa Społecznego w Federacji Rosyjskiej“, w którym po raz pierwszy na poziomie państwowym poruszono kwestię władzy konceptualnej.

Dziełem zawierającym dogłębną analizę obecnego stanu społeczeństwa, ujawniającym przyczyny nieładu, problemów i kryzysów oraz dającym klucze do rozumienia sposobów zbudowania sprawiedliwego bezkryzysowego społeczeństwa, jest czteroczęściowa publikacja Podstawy socjologii, która niczym nitka łączy wszystkie brzegi konceptualnego morza poznania. Dlatego to od niej postanowiliśmy rozpocząć przedstawienie Koncepcji Bezpieczeństwa Społecznego.

Zachęcamy również do obejrzenia filmików z powyższej playlisty, znajdującej się na kanale Youtube Jana Potoczka, gdzie zgrupowano najważniejsze filmiki wprowadzające do tematu.

Materiały konceptualne obejmują kwestie leżące w gestii nauk społecznych, historii, psychologii, filozofii, teologii, pedagogiki, zarządzania państwem, językoznawstwa, ekonomii,  genetyki i in. Dla polskiego czytelnika przygotowano cztery metodologiczne i cztery technologiczne projekty, streszczające zawartość siedemdziesięciu podstawowych publikacji konceptualnych, a także jeden cykl edukacyjny, demonstrujący możliwości praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w życiowej praktyce.

Po wprowadzeniu do Koncepcji i psychologicznych podstaw praktyki poznania i twórczości czytelnik będzie mógł zapoznać się z dostatecznie ogólną teorią zarządzania i niektórymi aspektami praktyki zarządczej („tajnikami rządzenia”), opisem historyczno-politycznej rzeczywistości i perspektyw ludzkości na wyjście z obecnego tłumo-„elitaryzmu” oraz na przejście ku człowieczeństwu. Dzięki wprowadzeniu do analityki, w ramach której poruszone zostaną także zagadnienia związane z funkcjonowaniem państw jako systemów przetrwania, zachowania i rozwoju narodu, z prowadzeniem współczesnych wojen, z prawami dialektyki oraz naturalną podstawą istnienia szeroko rozumianego „Ruskiego Miru”, czytelnik będzie w stanie samodzielnie orientować się w wydarzeniach politycznych zachodzących wokół nas w raptownie zmieniającym się świecie.

Zainteresowanych nauką języka rosyjskiego, a także chętnych do pomocy i promocji materiałów zapraszamy do kontaktu mailowego. Osoby władające tym językiem zachęcamy do zapoznania się z poniższymi odsyłaczami.


Polecane strony internetowe 

https://dotu.ru/

https://vodaspb.ru/

http://e-dotu.ru/

https://kob-media.ru/

https://kob-alt.ru/

https://zakonvremeni.ru/

https://www.planet-kob.ru/

https://mediamera.ru/theme/kob

https://xn--80aafiaedk3day5l.xn--80asehdb/

https://inance.ru/

https://analitikishkola.ru/

https://fct-altai.ru/

https://kob112358.blogspot.com/

http://leva-net.webnode.cz/

http://www.vodaksb.eu/diskuse/

https://konceptual.eu/

https://www.konceptualcz.cz/

http://kob-crimea.org/index.php

http://upravolenie.ru/

https://whatisgood.ru/

http://pedagogika.msk.ru/vospitanie_tvortsa?utm_source=youtube&utm_medium=organic&utm_campaign=fursov&utm_content=pod_video

https://vk.com/club191636987


Sieci społecznościowe

https://vk.com/planetakob

https://vk.com/kob_media

https://vk.com/tandem_pokolenij

https://vk.com/public178947211

https://vk.com/sergei.budkov

https://vk.com/voznesensky210

https://vk.com/zolotarev_mks

https://vk.com/general_petrov

https://vk.com/news_zv

https://vk.com/public73921861

https://vk.com/misure4measure

https://vk.com/ideaform

https://vk.com/mediamera

https://vk.com/deadwaterkob

https://vk.com/doturu_ufa

https://vk.com/public11320873

https://vk.com/public72239823

https://vk.com/public123643045

https://vk.com/dityachelovecheskoe

https://vk.com/public170561369

https://vk.com/kob_periodika

https://vk.com/epoha_vodoleya

https://vk.com/kobdotu

https://vk.com/regul01

https://vk.com/public178948786

https://vk.com/whatisgood2


Kanały filmowe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW2rSCCWKahjyJTujXkeJj2_U6f9UHi0I

https://www.youtube.com/channel/UC-ZN9rB2h0KurOHUKOsjzOw

https://www.youtube.com/channel/UCalD8p9-KemFd8AQfS6mmVA

https://www.youtube.com/channel/UC6XyYWVsv1Y32ZGI5rFvd8A

https://www.youtube.com/channel/UCtTwXm4EPMqSyKO9xINR-Zg

https://www.youtube.com/channel/UCI-wwdEC0Xm1jgZsF0yEbPg

https://www.youtube.com/channel/UCixfa8JsiwRpP-hEs4X8Eiw

https://www.youtube.com/channel/UCXLPfbwykMLtTlbaBlOit3Q

https://www.youtube.com/channel/UCzTZkxWtWkRDOu93L8Ov0NQ

https://www.youtube.com/channel/UCCCfDG_qhioCjT-5HFHPYHA

https://www.youtube.com/channel/UCneMlX5rSs126jqCVpmq1tg

https://www.youtube.com/channel/UCCTqXFfMcSQD-DlDc1sCTpg

https://www.youtube.com/channel/UC5f0XRBJnBhRPmwYMdivzlw

https://www.youtube.com/channel/UC1BYOb06gusPam9Np3A3G2Q

https://www.youtube.com/channel/UCgpWam_ObrpwtDoCqpzu8xA

https://www.youtube.com/channel/UCKgwo_4R1r_iusW7c4PE5Vg

https://www.youtube.com/channel/UCoCOyx5PZqah8vGGF6qiB9Q

https://www.youtube.com/channel/UC4EwWjGriVpNC7C9xxKkfRg

https://www.youtube.com/channel/UCfkiJOBDi85hWnf4BV4a3Ig

https://www.youtube.com/channel/UCgHFbO1uP1u0pyVF5RMxkAg

https://www.youtube.com/channel/UCr4PuZyqVnXuCFbSujhq5Zg

https://www.youtube.com/channel/UC_GBhBo_dIkV0WBhoIhfVUg

https://www.youtube.com/channel/UC9wQsDbpV298vgngCMQd1Lw

https://www.youtube.com/channel/UCePvSysEQRPgolr-I4Yc6CA

https://www.youtube.com/channel/UCECdSNRGBOi5im0sfZvlkIg

https://www.youtube.com/channel/UCnMkyzz-WZk2dtzwJcm38tA

https://www.youtube.com/channel/UCuLgS6NhnOiIg36ZtPVqO0w

https://www.youtube.com/channel/UCx4Sg5jNUqYYlKrcR-QZqZA

https://www.youtube.com/channel/UC6W5AOMyGgUS-JtB9lUDLmA

https://www.youtube.com/channel/UCpI9DJukkTMOtKV5BsO_fBQ

https://www.youtube.com/channel/UCsOEIZp5IJOhugJViEbO-8g

https://www.youtube.com/channel/UCacHpiwoMhL32D-A4tx6H1A

https://www.youtube.com/channel/UCKXEl9ZLV0kEJmJosnafXmw

https://www.youtube.com/channel/UCFJPh4A2SwP8dmwpJDkiBjA

https://www.youtube.com/channel/UCqsIbaLcl9_-IE2uYKVLMsg

https://www.youtube.com/channel/UCqhDdXB42ZYFomuCsd5etww/videos

https://www.youtube.com/user/Pyakin/videos

https://www.youtube.com/channel/UCp4Cy_n0legbNHHuU6JJSHw/videos

https://www.youtube.com/channel/UCBg8-xkyvE_VrMSW5dcYYOA

https://www.youtube.com/channel/UCikjYRmyCQ0atQpfNDvyTlg

https://www.youtube.com/c/%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%90/videos

https://www.youtube.com/channel/UCQ5MvwVC2NdI1A_cGyrhtZA

https://www.youtube.com/user/whatisgoodru

https://www.youtube.com/channel/UCO6uKp-JxSdb3pO0waWkzjQ


Dostęp do publikacji kolektywu autorskiego

https://yadi.sk/d/Y6k4vxg3Dbq42

http://kob.su/biblioteka/

https://konzeptual.ru/knigi/pr/30-avtor,vnutrenniy-prediktor-sssr/?sort=pd.name&order=ASC&limit=100


Skorowidz terminologiczny

https://drive.google.com/drive/folders/0B9eAncl8jzRYZTFMWXB0R3FOdGs

https://kob-alt.ru/slovar-terminov-kob/

https://wiki-kob.ru/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%9E%D0%91:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5

http://wiki.kob.su/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Po angielsku

https://kob-alt.ru/concept-of-public-security-in-eng/

https://www.youtube.com/channel/UCjMzt5EYHQygFV70jjQ2L0g

Zamiast wstępu

Jeśli uważnie spojrzymy na życie współczesnej cywilizacji, zauważymy znaczną rozbieżność między stopniem zaawansowania technosfery a organizacji życia społecznego ludzkości. O ile rozwój technologiczny, cechujący się masową produkcją, dystrybucją i praktycznym zastosowaniem innowacyjnych patentów usprawniających wytwórczość i komfort życia, nie tylko stoi na wysokości potrzeb materialnych dzisiejszych społeczeństw, ale uwzględnia także perspektywy ich zapotrzebowań w przyszłości, ludzkość dotąd nie potrafiła stworzyć takich społeczności, w których regularnie nie wybuchałyby konflikty, sprzeczności, nieporozumienia, co – przy obecnie dostępnych technologiach – realnie zagraża losom całej planety. Jesteśmy zatem świadkami sytuacji, w której z jednej strony nauki ścisłe osiągnęły wymiar kosmiczny, i codziennie mamy okazję podniecać się nowymi odkryciami nie tylko w dziedzinie kosmonautyki lub astronomii, ale również takich, jak geoinżynieria, biogenetyka, sztuczna inteligencja, robotyka; wykorzystujemy już nanotechnologie, budujemy akceleratory cząstek, odczytujemy informacje z konkretnych sekwencji chromosomowych, jesteśmy w stanie w sposób kontrolowany klonować nie tylko zwierzęta, związaliśmy świat bezprzewodowymi liniami komunikacyjnymi w prawdziwą globalną wiochę itp.; a z drugiej strony nie jesteśmy w stanie zbudować stabilnych formacji społecznych bez ustawicznie napiętych stosunków zarówno między elementami wewnątrzsystemowymi, jak też z fragmentami innych układów, co obecnie uwidacznia się w postaci niemiłego korowodu kryzysów o skali globalnej, które stawiają dalsze istnienie naszego gatunku pod znakiem zapytania.

depositphotos_1406206_m-2015Kryzysy obserwujemy dziś praktycznie w każdej sferze życia społecznego. W dziedzinie ekonomii natknęliśmy się na brak możliwości dalszego wzrostu przy obecnym modelu gospodarczym (w już zglobalizowanym świecie), dla sfery finansowej lansowane pojęcia „inflacja” czy „luzowanie ilościowe” to najmniejsze zmartwienia w porównaniu do nadchodzących wstrząsów na rynkach papierów wartościowych, pękania baniek kredytowych kapitału spekulacyjnego i walki o prawo emisji zielonych papierków. Kryzys polityczny, któremu towarzyszą nie tylko pytania „Jak żyć, panie premierze?”, ale też brak idei oraz odpowiednich kadr zdolnych do sformułowania i urzeczywistnienia potrzebnych przemian; strajki, bunty, protesty, marsze, rewolucje (koniecznie kolorowe), wzajemna obcość „rządzących” i „rządzonych” oraz nasilająca się konfrontacja na „globalnej szachownicy”, traktujemy już dawno jako coś naturalnego i nieuniknionego. Coraz większą uwagę przyciąga kryzys bezpieczeństwa, związany z ryzykiem użycia broni masowego rażenia (w tym chemicznej lub biologicznej), terroryzmem, organizowaną i „spontaniczną” przestępczością, z przemytem broni, ludzi, narkotyków, pandemiami itp. Kryzys ekologiczny i rosnące zanieczyszczenie planety coraz bardziej wpędza nas w pułapkę wyboru między klimatem, wodą, biosferą a węglowodorowymi źródłami energetycznymi (gazem, ropą i jej pochodnymi), podczas gdy kultura schodzi na PSY (nie tylko muzyka lub kinematografia, ale też literatura i sztuki piękne; z kolei savoir vivre to sztuka już dawno wymarła). Kryzys społeczny przejawia się w nieżyczliwości w relacjach międzyludzkich – nie tylko na „tradycyjnej” linii podziału „swój – obcy”, „starsi – młodsi, wyrażającej się m. in. w malejącym gronie przyjaciół, kolegów i znajomych w niewirtualnym życiu jednostek, ale również w słabnącej zdolności znajdywania kompromisów lub w ogóle wspólnego języka. Narastająca liczba 'chorób psychicznych’, wszechobecna frustracja, złość, nieporadność, zagubienie, bezwolność, paraliż w działaniu bądź nieadekwatne reakcje emocjonalne to z kolei niechybne oznaki kryzysu psychologicznego. Natomiast degradacja intelektualna dzieci, hamowanie rozwoju ich osobowości, niedostateczne przygotowywanie kolejnego pokolenia do samodzielnej orientacji i funkcjonowania w życiu dorosłym to przejawy kryzysu w dziedzinie powszechnej edukacji, który wynika z kryzysu myśli – braku stawiania istotnych i sensownych pytań, prowadzącego do braku odpowiedzi, co skutkuje bezmyślnym życiem bez celu, za to z wątpliwymi wartościami, orientacjami lub tożsamościami.

1498825289-4355Jak to się stało, że nauki ścisłe, odpowiadające za rozwój technosfery, w tak drastyczny sposób wyprzedzają osiągnięcia nauk społecznych, w kompetencji których znajduje się problematyka bezkryzysowego rozwoju społecznego? Czy jest to rezultatem przyczyn obiektywnych, czy może ktoś świadomie hamuje, ogranicza i kierunkuje orientacje poszczególnych dziedzin nauk humanistycznych? Na ile zdajemy sobie sprawę z tego, że tak wyraźna dysproporcja może skutkować w gorszym przypadku katastrofą globalną (w myśl idei o „małpie z bombą atomową” lub ze zwykłym „kałaszem”), a w lepszym brakiem możliwości dalszego rozwoju technicznego, do którego wkrótce może dojść z powodu braku jego celowości i sensowności? Nie zapominajmy, że to właśnie dyscypliny humanistyczne interpretują uzyskane wyniki i osiągnięcia nauk technicznych, wyznaczając im kierunek dalszych badań…

Spróbujmy poszukać odpowiedzi. Na początek jednak zdajmy sobie sprawę z jednego:

Jeżeli sama nauka deklaruje, że jej zadaniem jest rozwiązywanie różnorodnych problemów, z jakimi borykają się pojedyncze osoby, kulturowo specyficzne społeczeństwa i ogólnie cała ludzkość, to występowanie wielu problemów odziedziczonych z przeszłości, generowanie nowych oraz ich dalsze pogłębianie daje powód do stwierdzenia, iż historycznie ukształtowana nauka, a szczególnie dyscypliny nauk społecznych, nie odpowiadają wymogom samego życia. Z tego też powodu nie można uznać za adekwatne obecne wymogi standardów edukacyjnych w zakresie filozofii i nauk społecznych, zarządzania państwem i administracją publiczną, jurysprudencji, ekonomii oraz finansów – zarówno w szkołach średnich, jak i wyższych.

W związku z tym dostosowywanie się do obecnych standardów edukacyjnych w dziedzinie filozofii i nauk społecznych to kontynuowanie polityki kształtowania nieadekwatnego światopoglądu uczniów i studentów, a co za tym idzie – powstawania, nasilania i powielania potencjalnych problemów, klęsk i katastrof w przyszłości.

A teraz, Czytelniku, ruszajmy razem w drogę poszukiwań odpowiedzi na wyżej postawione pytania! Więcej w kolejnych artykułach.

One Reply to “Wprowadzenie do Koncepcji Bezpieczeństwa Społecznego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.